Политика за лични данни

Политика за лични данни


Всяка информация предоставена от Вас (клиента) на Anitass Boutique (продавача), ще остане строго конфиденциална. Тя може ще бъде използвана единствено във връзка с изпълнението на договора ни с Вас. Информацията няма да бъде разкривана на трети страни освен ако нямаме официалното писмено съгласие на клиента.

Anitass Boutique си запазва правото да изпраща промоционални материали.

Според закона личните данни не могат да бъдат използвани и предоставяни на други лица. Anitass Boutiquq има задължението да управлява личните данни на клиента по безопасен начин и с точно определени цели. Те могат да бъдат използвани, за да получим  потвърждение от клиента, за да изпратим пратка, за да изпратим различни промоционални материали и оферти и т.н.

Предоставянето на лични данни от страна на потребителите не е задължително и те могат да откажат да предоставят такива данни, освен това потребителят може да поиска да бъде изтрит от базата данни на Anitass Boutique.

Личните Ви данни се съхраняват в системата на anitassbg.com по електронен път.  Anitass Boutique не носи отговорност за загубата или копирането на информацията от неупълномощени лица ползващи  хакерски софтуер, но Ви уверяваме, че ще предприемем всички мерки за да предоставим необходимите данни на компетентните органи, които имат властта да разследват този тип престъпления.

Информацията, която сте предоставили се използва само с целта, с която е била въведена: Заявка за поръчка; Изпращане на лични съобщения;Изпращане на пратки. Съобразено със закона  Anitass Boutique няма да предостави email адреса Ви на трети страни, като по този начин той не насърчава СПАМ-а и няма да публикува данните на своите клиенти без тяхното изрично съгласие.

Anitass Boutique удостоверява, че ще спазва правата на клиента по отношение на закона за защита на физическите лица с оглед обработването на личните данни и свободното движение на тези данни, закона за електронната търговия и наредбата за защита на потребителите и изпълнението на сделки и договори от разстояние и всички други регулации и законови наредби свързани с търговията на стоки от дистанция. Тези права включват:

  1. Правото да се свържете с Anitass Boutique с което потвърждавате,че може да бъдат обработвани личните Ви данни.
  2. Правото да поискате Anitass Boutique да коригира, обнови, блокира или изтрие вече предоставените от Вас данни.
  3. Правото да се свържете с нас за да прекратите изпращане на съобщения свързани с промоции.

За да упражните гореспоменатите права моля свържете се с нас на email: sales@anitassbg.com